betöltés folyamatban...
2023. október 19. Puskás Aréna

Sport Forum Hungary 2023

600+
látogató
70+
előadó
23+
óra előadás
"Fantasztikus
forum,
ikonikus
helyszín!"

Az eseményről

A Sport Forum Hungary Magyarország vezető sportkonferenciája, amely összehozza a sportélet meghatározó szereplőit egy szintetizáló fórumon. A sikeres kezdés után a 2023-as második eseményünk központi témája a nemzetközi együttműködés, amely során mélyrehatóan vizsgáljuk a V4 régió sportéletét és sportgazdaságát meghatározó kulcskérdéseket.

Az idei konferencia öt fő trend köré épül fel: fenntarthatóság, mesterséges intelligencia, digitalizáció, integráció és nemzetköziesedés. Ezeknek a trendeknek a jelenlegi és jövőbeli hatásait a sportra alaposan áttekintjük, inspirálva és ösztönözve az újításokat és a pozitív változást a sport világában.

A Sport Forum Hungary célja, hogy az együttműködés ereje és az innováció lehetőségei által hozzájáruljon a fenntartható, intelligens és globálisan összekapcsolt regionális sportvilág építéséhez. Tegyük meg együtt a következő lépéseket a fenntartható fejlődés felé!

Tematika

Hogyan tudnak a sport ökoszisztémájának szereplői fenntarthatóak maradni a gazdasági viharok közepette?

 • Milyen szerepet játszanak az innovatív üzleti modellek és sportinfrastruktúra befektetések a gazdasági fenntarthatóság terén?

 • Milyen zöld/öko kezdeményezések nyernek egyre inkább teret a sporteseményeken? 

 • Hogyan valósul meg a megújuló energiahasználat a sportlétesítményekben?

 • Milyen új innovatív környezetbarát sporteszközök hódítanak teret a piacon manapság?

A mesterséges intelligencia van és lesz a legnagyobb hatással a világunkra. Hogyan változtatja meg alapvetően a sport működését az MI egyre nagyobb térnyerése?

 • Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a sportolók teljesítményét és fejlesztését az edzés- és adatelemzés terén?

 • Milyen módon használják sportszervezetek a mesterséges intelligencia által feldolgozott adatokat a hatékonyabb döntéshozatalhoz és az erőforrások optimalizálásához?

 • Milyen hatással van a mesterséges intelligencia a sporteszközök és technológiák fejlődésére?

 • Hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a sportközvetítést és a szurkolói élményt, például az élő adatok elemzése és a személyre szabott tartalmak terén?

 • Milyen kihívások és etikai kérdések merülnek fel a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban a sport területén, és hogyan lehet ezeket kezelni a fejlődés és a tisztességes versenyzés biztosítása érdekében?

 • Hogyan segíti az üzleti döntéshozatalt, költségvetés tervezést, marketing tervezést a mesterséges intelligencia?

Hogyan alkalmazkodnak a sportszervezetek a még mindig rendkívül gyorsan fejlődő digitális világhoz?

A digitális fejlődés a sportszervezetek és sportági szakszövetségek számára létfontosságú, ennek ellenére még mindig sokszor találkozhatunk elavult technológiával és módszerekkel a sport üzleti területén. Miért érdemes erre a területre inkább befektetésként, mint költségként tekinteni a döntéshozók részéről?

 • Hogyan haladnak a sportszervezetek és sportági szakszövetségek a digitális átalakulásukkal, hogy vonzóvá tegyék magukat a modern kor fogyasztója számára?

 • Milyen kihívásokkal és korlátokkal szembesülnek a döntéshozók a digitális átalakulás során, és hogyan kezelik ezeket akár erőforrás hiányos helyzetben is?

 • Milyen új technológiákat és digitális eszközöket vezetnek be,  hogy javítsák a sportágak vonzerejét és növeljék a felhasználói élményt?

 • Hogyan alkalmazkodnak a sportmédia szereplői az egyre digitalizáltabb és fragmentáltabb médiafogyasztási szokásokhoz?

 • Milyen digitális csatornákat használnak a szponzorok a szurkolók elérésére, és hogyan segítik elő a sportökoszisztéma egyéb szereplőit a cégek a digitális versenyképesség javításában?

 • Applikáció és weboldal nélkül már nem megy? Milyen rétegei vannak a sportszervezetek digitális átalakulásának?

 • Hogyan jelenik meg a digitalizáció a tömegsportban és a szabadidősportban?

Sportoló nemzet=egészséges nemzet?

 • Hogyan lehet a társadalom számára is hasznossá tenni a sportberuházásokat?

 • Hogyan mérhetők a sport társadalomra gyakorolt pozitív hatásai?

 • Milyen eltérések mutatkoznak az egyes országok sportgazdasági modelljei között, és hol helyezkedik el ebben Magyarország?

 • Hogyan hatnak az infrastrukturális fejlesztések a szabadidősportra?

 • Hogyan maradhat benne a sportra való költés a magyar háztartások egyre szűkülő fogyasztói kosarában?

 • Kelet és Nyugat határán - hogyan használhatják ki a sport geopolitikai szerepét a visegrádi négyek országai?

 • Milyen sportinnovációs kezdeményezések dominálnak a régióban?

 • Melyek a legsikeresebb sportrendezvények a régióban?

 • Milyen a szabadidősport helyzete ezekben az országokban? (tömegbázis, legnépszerűbb aktív sportágak, stb.)

 • Hogyan használják ki a digitalizációs fejlesztéseket a régió sportklubjai és sportági szakszövetségei?

 • Hogyan építik a régió sztársportolói a saját márkájukat?

 • Hogyan épül fel a sportszponzoráció a V4 országokban?

Milyen mérföldkövek vezetnek egy sikeres sportlétesítmény-beruházáshoz? Milyen lépéseket kell tenni a fenntartható üzemeltetés és hosszú távú siker érdekében?

 • Milyen gazdasági modellek biztosítják a megvalósult sportlétesítmények hosszútávú fenntarthatóságát és milyen kihívásokkal kell szembenézni az üzemeltetési költségek optimalizálása során?

 • Milyen módon befolyásolják a modern sportlétesítmények a versenysportok, az amatőr sport és a lakossági sport népszerűségét és fejlődését, valamint milyen különbségek mutatkoznak ezeknek a szektoroknak a létesítmények használatában és fejlesztésében?

 • Milyen előnyökkel jár a sportlétesítmények multifunkcionalitása? Hogyan lehet minél hatékonyabban kihasználni egy létesítményt?

 • Milyen szerepet játszanak a sportlétesítmények az egészséges életmód előmozdításában és a társadalmi összetartozás erősítésében?

 • Hogyan befolyásolják a sportok és sportesemények a környezetet és a lakókörnyezetet, és milyen fenntartható megoldásokat lehet alkalmazni a környezeti terhelés csökkentése érdekében?

Hogyan alakíthatók a sportágfejlesztések úgy, hogy a gyorsan változó környezetben ne csak fennmaradjanak, hanem megerősödjenek és vezető szerepet töltsenek be? Milyen lépéseket lehet tenni az adott sportág hosszú távú fenntarthatóságának és népszerűségének biztosítása érdekében?

 • Milyen tényezők befolyásolják a sportágak gazdasági működését, és milyen hatással van ez a sportágak hosszú távú életképességére?

 • Optimális vagy túlzott mennyiségű sportág közül választhatunk napjainkban?

 • Milyen befolyással vannak a résztvevőkért/sportolókért, valamint a támogatókért folyó versenyben az újonnan létrejött sportágak?

 • Milyen innovatív megközelítésekkel lehetne növelni a sportágak vonzerejét a szélesebb közönség körében, és ez hogyan járulhat hozzá a sportágak fenntarthatóságához?

 • Milyen módon járul hozzá a sport az értékek közvetítéséhez és a pozitív társadalmi változásokhoz?

 • Milyen egészségügyi előnyökkel jár a rendszeres sporttevékenység, és hogyan járul ez hozzá az egészséges életmódhoz?

 • Működőképesek-e még az akadémiai modellek a sport fenntarthatóságában? 

 • Milyen hatása van a motorsportok fejlődése a fenntartható mobilitásra és a közlekedési iparra?

 • Hogyan befolyásolja az e-sport a fiatal generációk sportoláshoz való hozzáállását és az egészséges életmódra való motivációját?

 • Milyen fejlődési pályát ír le a parasport? Hogyan alakul a szakág jövője?

 • Milyen szerepet játszik a sportdiplomácia a sportágak jövőképességének megőrzésében?

Hogyan befolyásolják a nagyszabású sportesemények Magyarországot gazdasági, társadalmi, sportágfejlesztési, infrastruktúra hasznosítási és környezeti szempontból?

 • Milyen gazdasági hatása volt az atlétikai világbajnokságnak, a Forma 1-es versenyeknek, vagy például a labdarúgó Európa-bajnokságnak Magyarországra, például a turizmusra, bevételre és a helyi vállalkozásokra?

 • Hogyan járultak hozzá ezek a sportesemények a társadalom összetartásához és a nemzeti büszkeség erősítéséhez Magyarországon?

 • Milyen sportágfejlesztési lehetőségeket és örökséget hoztak magukkal ezek a sportesemények, és milyen hatással voltak a sportágakra az események után?

 • Milyen infrastruktúra fejlesztésekre volt szükség, hogy a sportesemények megvalósulhassanak, és ezeket hogyan lehet hasznosítani a jövőben?

 • Milyen mértékben növelheti a karate világbajnokság és sakkolimpia a turizmus bevételeit Magyarországon, és hogyan lehet kihasználni ezt a potenciált a gazdasági fejlődés érdekében?

 • Hogyan különböznek egymástól a V4 országok sportstratégiái, különösen a sportágfejlesztés, sportinfrastruktúra és sporttámogatás terén?

 • Milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk a V4 országok gazdasági beruházásokban és szakpolitikáiban a sport területén?

 • Milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek még a multisport eseményekben?

Melyek a sikeres sport üzleti stratégiák és gazdasági modellek a csapat- és egyéni sportok szintjén, és hogyan befolyásolják a sport finanszírozását és fenntarthatóságát?

 • Melyek a legsikeresebb, működő üzleti modellek a csapatsportokban, és milyen bevételi források alkotják a csapatsportok hátterét?

 • Milyen szerepe van a szponzoroknak és a reklámbevételeknek a csapatsportok üzleti modelljében?

 • Milyen különbségek vannak az egyéni sportok üzleti modellje és a csapatsportok modellje között?

 • Hogyan lehet ösztönözni a szabadidősportok üzleti modelljének fejlődését?

 • Hogyan épül fel és működik a sportfinanszírozás a különböző országokban, és milyen hatása van ennek a sportinfrastruktúrára és a sportágfejlesztésre?

 • Hogyan befolyásolják a különböző országok földrajzi adottságai a sport infrastruktúráját és a sportesemények megrendezését?

 • Milyen hatással vannak a különböző országok sporttörténelmi hagyományai és eredményei a sportolási kultúrára és az ország sportidentitására?

 • Milyen támogatási rendszerek és finanszírozási mechanizmusok léteznek a sport területén, és milyen hatásaik vannak a sport fejlődésére és infrastruktúrájára?

 • Milyen jellegű és szintű sportképzési rendszerek működnek az adott országban, és hogyan támogatják a sportolók tehetséggondozását és fejlődését?

 • Milyen finanszírozási modellek működnek az akadémiai rendszerek mögött, és mennyire fenntarthatók a korábbi gyakorlatok?

Hogyan határozza meg az edukáció, az infrastruktúra és az állami szerepvállalás a szabadidősportot? Milyen összefüggések és kihívások mutatkoznak ezen három tényező között a sportág széleskörű támogatása és fejlődése érdekében?

 • Milyen kihívásokkal kell szembenézni az edukáció terén a szabadidősportban?

 • Milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy a lakosság számára vonzó legyen a sportolási lehetőségek megismertetése és a sportágak oktatása?

 • Milyen szerepet játszik az állam a szabadidősport támogatásában és fejlesztésében az egyes országokban?

 • Milyen programokat és kezdeményezéseket indít az állam a szabadidősport népszerűsítése és az emberek aktív életmódra ösztönzése érdekében?

 • Hogyan koordinálja az állam a szabadidősport terén tevékenykedő szervezeteket?

 • Milyen oktatási programok és kezdeményezések léteznek a szabadidősport terén?

 • Hogyan segítik ezek a programok a felnőttek és a gyermekek sportolási szokásainak és sport képességeinek fejlődését?

 • Mit tehet hozzá egy munkahely a munkavállalói sportra való ösztönzéséhez?

 • Milyen digitális innovációk és interaktív megoldások állnak rendelkezésre a szabadidősport terén?

 • Hogyan segítik ezek az eszközök az embereket az aktív életmódra ösztönzésében és a sportolási élmény fokozásában?

 • Milyen szerepet játszanak az interaktív helyszínek és eszközök a sportolás iránti érdeklődés felkeltésében és az emberek aktív részvételének ösztönzésében?

 • Hogyan lehet az élményteremtés segítségével vonzóvá tenni a szabadidősportot különböző korosztályok és társadalmi rétegek számára?

 • Hogyan lehet ezekbe a programokba integrálni a rétegeket érdeklő, például az utcán is űzhető “urban” sportokat?

 • Mi az e-sport szerepe a fiatalok sportolásra való megszólításában?

 • Milyen motivációs programokkal lehet segíteni a lakosság aktívabb részvételét a szabadidősportokban?

 • Az MI és a sport kapcsolata - Hogyan lehet bevonni a mesterséges intelligenciát a sport üzleti világába?

 • Veszélyt jelenthet-e a sport különböző szegmenseire az MI megjelenése és folyamatos terjedése?

 • Milyen módon járul hozzá az MI a sportteljesítmények és edzési folyamatok hatékonyságának javításához?

 • Milyen kreatív módon alkalmazhatjuk az innovatív technológiákat a sportban, hogy vonzóbbá tegyük az aktív életmódot és a sportolást?

 • Hogyan befolyásolják az MI és digitalizáció a sportvezetést és az adatok elemzését, és milyen hatása van ez a döntéshozatalra és stratégiára?

 • Milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy az MI fejlődése előnyös és fenntartható legyen a sport számára?

 • Milyen új lehetőségeket teremtenek a streamek és online közvetítések a sportesemények népszerűsítésében és a globális közönség elérése szempontjából?

 •  Milyen új lehetőségeket nyit meg a streaming a sportolók és szurkolók közötti interakcióban, és hogyan segíti ez az élményt és az elköteleződést?

 • Milyen újításokat kell alkalmazni a sport és az események promóciójában, hogy megfeleljenek a fiatal generáció digitális környezetben élő elvárásainak és igényeinek?

 • Milyen veszélyekkel jár a sport “túlmonetizálása”, és ez hogyan érinti a sportolókat, a szurkolókat és az események látogatóit?

 • Hogyan lehet vonzóvá tenni a sportot és a sporteseményeket a fiatal generáció számára, és hogyan lehet megőrizni az érdeklődésüket hosszú távon?

 • Hogyan járul hozzá a sportágak fennmaradásához és fejlődéséhez a marketing?

 • Milyen módon segíti a marketing a sportolókat és csapatokat abban, hogy kiváló eredményeiket megfelelő elismeréssel és médiafigyelemmel jutalmazzák?

 • Hogyan alakítja át a közösségi média a sportmarketing stratégiáját, és milyen új lehetőségeket kínál az interakcióra és az elköteleződésre a közönséggel?

 • Hogyan lehet hatékonyan ötvözni a szponzorációt, a közösségi médiát és az influencereket a sportmarketing kampányokban a maximális hatékonyság érdekében?

 • Hogyan segít a marketing a sportolóknak és csapatoknak kifejezni saját történetüket és értékeiket, és milyen hatása van ez az elköteleződésre és lojalitásra?

 • Hogyan érte el az Egyesült Államok vezető szerepét a sportmarketing területén, és milyen stratégiák és kezdeményezések járultak hozzá ehhez?

 • Milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak a sportmarketing szereplői annak érdekében, hogy elérjék és megszólítsák a fiatal generációkat?

 • Mely technológiák dominálják az innovációt a sportmarketing területén nemzetközi szinten? Mi robbanhat be hamarosan közülük Magyarországon is?

 • Hogyan használják ki az online platformok, a közösségi média és az influencerek erejét a fiatalok eléréséhez és megszólításához a sportmarketing kampányokban?

 • Miért fontos a marketing a szabadidősportban?

 • Milyen szerepe van a marketingnek a széleskörű sportolás népszerűsítésében, és milyen pozitív társadalmi hatásai vannak?

 • Hogyan lehet hatékonyan kombinálni a gyakorlati tapasztalatot és az elméleti tudást a sportképzésben?
 • A sportvezetők képzésében milyen arányt képviselnek az iparági specilitások és az általános management tudás?
 • Létezik-e a sportban duális képzés?
 • Edzőkből és sportolókból lesznek-e a jó sportvezetők?
 • A sport mint önálló iparág megfelelő arányt képvisel-e az oktatásban a V4 régióban és főleg Magyarországon ahol a sport startégiai ágazat?
 • Milyen szakértelem és készségek szükségesek az edzőknek a sikeres tanításhoz és képzéshez, valamint a sportolók fejlődésének támogatásához?
 • Milyen módon lehet támogatni a sportvezetők és az edzők továbbképzését és folyamatos szakmai fejlődését, hogy lépést tartva a sportágak fejlődésével és az új kihívásokkal?
 • Milyen hatással van az edzőképzés az edzők karrierjére és szakmai fejlődésére, és milyen lehetőségeket kínál az edzők számára az életpályán?
 • Milyen módon lehet hatékonyan kommunikálni egy személyi edző egyedi képességeit, szakértelmét és tapasztalatát, hogy meggyőzően mutassa be az ügyfeleknek az értékét és előnyeit?
 • Hogyan lehet hatékonyan építeni és fenntartani a személyes márkát a digitális platformokon, például a közösségi médiában és a weboldalon?

Milyen módszerek és technikák állnak rendelkezésre a sportolók mentális rehabilitációjára, és hogyan járulnak hozzá a teljesítményük javításához és sérülések megelőzéséhez? Milyen módszerek és protokollok segítik a sportolók regenerációját, különösen amatőr és versenysportolók esetében, hogy maximalizálják a teljesítményüket és csökkentsék a túlterhelés okozta káros hatásokat?

- Hogyan lehet hatékonyan megvalósítani a testi és lelki szintű prevenciót a sportolók körében annak érdekében, hogy minimalizáljuk a sérülések kockázatát és javítsuk az általános jólétüket?

- Milyen pszichológiai technikák és terápiák segítik a sportolók mentális rehabilitációját a sérülések vagy lelki terhek után, hogy újra visszanyerjék a magabiztosságukat és motivációjukat?

- Milyen módszerekkel lehet optimalizálni az amatőr sportolók regenerációját, akiknek korlátozott az idő és erőforrások állnak rendelkezésükre?

- Hogyan befolyásolja a versenysportolók regenerációját az edzési terhelés, és milyen szerepe van a pihenésnek és az alvásnak a teljesítmény fenntartásában?

- Milyen intézmények és programok állnak rendelkezésre a sportolók számára a diagnosztika és rehabilitáció terén, és hogyan lehet biztosítani az egységes és hatékony ellátást az egész sportközösségben?

- Milyen szerepe van a táplálkozásnak a sportolók teljesítményében és regenerációjában, és milyen specifikus táplálkozási irányelvek ajánlottak különböző sportágakhoz és igényekhez?

- Hogyan lehet kombinálni a hagyományos orvosi kezeléseket alternatív terápiákkal a sportolók teljesítményének és rehabilitációjának javítása érdekében?

- Hogyan lehet egyensúlyba hozni a sportolók táplálkozását az egyéni táplálkozási szükségleteikkel, a szezonális igényekkel és a versenyek előtti időszakokkal?

Az érdekképviselet szerepe és kihívásai a modern sportjogban: Hogyan befolyásolja az érdekképviselet a sportolók jogi helyzetét és milyen eszközök állnak rendelkezésre a sportolók érdekeinek védelmére?

- Milyen szerepet játszanak a sportolói szakszervezetek és ügynökségek a sportolók jogainak védelmében és érdekképviseletében?

- Hogyan befolyásolja az érdekképviselet a sportolók szerződéseinek tárgyalását és a fizetési struktúrákat a különböző sportágakban?

- Milyen típusú szerződések jellemzik a sportjogot, és milyen különbségek vannak az amatőr és profi sportolók között ezen a területen?

- Hogyan határozzák meg a sportolók és klubok a szerződések megszegéséből eredő következményeket, és milyen védőintézkedéseket alkalmaznak a felek a viták elkerülésére?

- Milyen hatása van a nemzetközi és nemzeti sportjogszabályoknak a sportvilágra, és hogyan biztosítják a fair play és az egyenlő versenyfeltételeket a sportolók számára?

- Hogyan kezelik a sportjogszabályok az új technológiák alkalmazásának kihívásait, például az e-sportok vagy a virtuális versenyek területén?

- Milyen kockázatok és előnyök társulnak a sportolók adatainak gyűjtéséhez és kezeléséhez, és hogyan lehet megfelelően védeni a személyes adatokat a sportjogban?

- Hogyan működnek a nemzetközi doppingellenes szervezetek és milyen jogszabályok védik a tisztességes versenyt és az egészséges sportkörnyezetet?

Hogyan építették fel a leghíresebb sportmárkák a saját márkájukat és milyen stratégiákat alkalmaztak a termékeihez kapcsolódóan a sportpiac meghódítása érdekében? Milyen lépéseket tesznek ezek a márkák a márkagondozás terén annak érdekében, hogy megőrizzék és erősítsék a márka hűségét, valamint a fogyasztói elkötelezettséget?

- Milyen lépéseket tesznek a sportmárkák az egyedi identitás kialakítása érdekében, és hogyan építik ki az emocionális kapcsolatot a fogyasztókkal?

- Milyen kommunikációs csatornákat használnak a sportmárkák a célközönségük elérésére, és hogyan alakítják ki a brand storytellinget a közösségükkel való kötődés erősítéséhez?

- Hogyan kezelik  a vállalati hírnevet és válaszolnak a visszajelzésekre és a vészhelyzetekre a márka védelme érdekében?

- Milyen stratégiákat alkalmaznak az ügyfélélmény folyamatos fejlesztésére és a fogyasztói elégedettség növelésére?

- Milyen fenntarthatósági kezdeményezéseket vezetnek be a sportmárkák a termékek újrahasznosítása és a környezettudatosság elősegítése érdekében?

- Hogyan definiáljuk pontosan a sportolói márkát? Hogyan építhet egy sportoló egy erős és autentikus márkaidentitást, amely tükrözi teljesítményét, személyiségét és értékeit?

- Milyen szerepe van a közösségi médiának és a digitális jelenlétnek a sportolói márka építésében és az elkötelezett rajongói bázis kialakításában?

- Milyen hatása van a sportolói márka hűségének a sportoló karrierjére és hosszú távú sikerére, és hogyan lehet ezt hatékonyan kezelni és megtartani?

- Hogyan lehet megfelelően kezelni a sportolói márkát és az azt körülvevő kommunikációt válság- vagy negatív helyzetek esetén, hogy megőrizzék a márkahűséget és a pozitív megítélést?

Hogyan lehet hatékonyan menedzselni a sportolók karrierjét, megállapodásait és személyes márkáját, és segíteni őket a siker elérésében, valamint a hosszú távú eredményességük megőrzésében?

- Hogyan lehet hatékonyan kezelni a sportolók, sportcsapatok és sportszervezetek pénzügyeit, és hogyan lehet diverzifikálni a bevételi forrásokat, hogy fenntartható és eredményes üzleti modell alakuljon ki?

- Hogyan lehet hatékonyan pozicionálni és népszerűsíteni a sportklubokat, sporteseményeket és sportolókat, és hogyan lehet kihasználni a digitális média és közösségi platformok előnyeit a sportmárkák népszerűsítésére?

- Milyen jogi kérdések és szabályozások merülnek fel a sportmenedzsment területén, például szerződések, szponzorációk és személyes adatvédelem terén, és hogyan lehet megfelelően kezelni ezeket a kérdéseket a sportiparban?

- Hogyan lehet hatékonyan irányítani és szervezni sporteseményeket és sportklubokat, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsák a nézőknek és támogatóknak?

- Hogyan lehet hatékonyan népszerűsíteni a klubot vagy szövetséget, növelni a nézőszámot és bevonni a támogatókat és szponzorokat?

- Hogyan lehet segíteni a sportolókat a karrierjük tervezésében és fejlesztésében, valamint a célkitűzéseik elérésében?

- Miként lehet hatékonyan kezelni a sportklubok és szövetségek pénzügyeit és erőforrásait, és hogyan lehet optimalizálni a költségvetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében?

- Hogyan lehet segíteni a sportolókat a saját személyes márkaépítésükben, és hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a rajongókkal és a támogatókkal?

- Hogyan lehet hatékonyan meghatározni és végrehajtani a hosszú távú célokat és stratégiákat a sportklubok és szövetségek számára, és miként lehet biztosítani az eredményesség fenntartását és fejlődését?

Hogyan lehet hatékonyan kialakítani és fejleszteni az edzőképzési programokat a sportágak specifikus igényeinek és a pedagógiai alapelveknek megfelelően?

- Milyen szakértelem és készségek szükségesek az edzőknek a sikeres tanításhoz és képzéshez, valamint a sportolók fejlődésének támogatásához?

- Hogyan lehet hatékonyan kombinálni a gyakorlati tapasztalatot és az elméleti tudást az edzőképzésben, hogy a legjobb eredményeket érjék el a sportolók fejlődésében?

- Milyen módon lehet támogatni az edzők továbbképzését és folyamatos szakmai fejlődését, hogy lépést tartva a sportágak fejlődésével és az új kihívásokkal?

- Milyen hatással van az edzőképzés az edzők karrierjére és szakmai fejlődésére, és milyen lehetőségeket kínál az edzők számára az életpályán?

- Hogyan lehet támogatni az edzők mentális és emocionális egészségét, és hogyan lehet megelőzni a kiégést a folyamatosan követelőző munkakörnyezetben?

- Milyen módon lehet hatékonyan kommunikálni egy személyi edző egyedi képességeit, szakértelmét és tapasztalatát, hogy meggyőzően mutassa be az ügyfeleknek az értékét és előnyeit?

- Hogyan lehet hatékonyan építeni és fenntartani a személyes márkát a digitális platformokon, például a közösségi médiában és a weboldalon?

- Milyen módon lehet kiépíteni és fenntartani egy hűséges ügyfélkört, akik visszatérően igénybe veszik a személyi edző szolgáltatásait?

- Hogyan lehet hatékonyan együttműködni más szakmai szereplőkkel és szponzorokkal az edzői márkakép erősítése és a lehetőségek kibővítése érdekében?

Milyen tartalomgyártói stratégiákra van szükségük a sportmédiumoknak ahhoz, hogy megtartsák a nézőket és a fogyasztókat az új médiafogyasztási trendeknek megfelelően?

- Hogyan befolyásolják az új technológiák (például okostelefonok, streaming szolgáltatások, virtuális valóság) a sportmédia fogyasztási szokásait és preferenciáit?

- Milyen hatással van a fogyasztók digitális felhasználása a sportesemények élő közvetítésére és a sporttartalmak elérésére?

- Hogyan lehet hatékonyan integrálni a közösségi médiát és az influenszerek közreműködését a sportmédiába, hogy növeljék az elérhetőséget és az érdeklődést?

- Milyen hatással van a személyre szabott tartalom és a sportolói adatok elemzése a sportfogyasztók élményére és lojalitására?

- Hogyan lehet kezelni az adatvédelmi és jogi kérdéseket az új technológiák használatakor a sportmédiában?

- Milyen módon lehet felhasználni a kiterjesztett (AR) és a virtuális valóság (VR) technológiákat a sportesemények interaktívabbá tételére és a fogyasztói élmény fokozására?

- Hogyan változtatják meg az új technológiák és fogyasztói szokások a sportmédiában zajló hirdetési és bevételszerzési modelleket?

Hogyan lehet hatékonyan alkalmazni az analitikát és méréseket a sportban a sportolók teljesítményének és fejlődésének optimalizálása érdekében?

- Hogyan lehet hatékonyan fejleszteni és alkalmazni új módszertanokat és edzéstechnikákat a sportolók fejlődésének támogatására és a sérülések megelőzésére?

- Milyen eszközöket és technológiákat lehet használni a sportolók teljesítményének monitorozására és a személyre szabott edzésprogramok kialakítására?

- Hogyan lehet hatékonyan összekapcsolni a sporttechnológiát a táplálkozás és az egészség optimalizálásával a sportolók számára?

- Milyen kiegészítők és sporttudományi eljárások segíthetnek a sportolók teljesítményének növelésében és a gyorsabb regenerációban?

- Milyen adatvédelmi és etikai kérdések merülnek fel a sporttechnológia alkalmazásával kapcsolatban?

- Milyen hatással van a sporttechnológia a sportági stratégiákra és a versenyképességre a különböző sportágakban?

- Hogyan lehet hatékonyan integrálni a sporttechnológiát az edzői és sportorvosi munkába, hogy optimális eredményeket érjenek el a sportolók?

- Milyen kihívásokkal jár a sporttechnológia bevezetése és alkalmazása, és hogyan lehet ezeket a kihívásokat sikeresen kezelni a sportágak és sportolók számára?

- Milyen lehetőségeket kínál a sporttechnológia az amatőr sportolók és a sportrajongók számára a sportélmény fejlesztésében és aktív részvételében?

- Milyen szerepe van a mesterséges intelligenciának és gépi tanulásnak a sporttechnológiában, és hogyan lehet ezeket az eszközöket hatékonyan alkalmazni a sportban?

Hogyan lehet a női sportolók szerepét erősíteni a sportvezetésben, illetve hogyan lehet segíteni a nőket az anyaság és a sportkarrier összeegyeztetésében?

- Milyen mértékben képviseltetik magukat a nők a sportvezetés különböző szintjein Magyarországon és a Visegrádi Négyek országaiban?

- Mi lehet a női vezetők alacsonyabb arányának okai a sportvezetés terén? Milyen társadalmi, kulturális vagy strukturális tényezők játszhatnak szerepet ebben?

- Milyen lépéseket tett Magyarország és a V4 országok a nők arányának növelése érdekében a sportvezetésben?

- Hogyan lehet ösztönözni a nőket arra, hogy aktívan részt vegyenek a sportvezetésben, és hogyan lehet csökkenteni a nemek közötti egyenlőtlenséget ezen a területen?

- Milyen kihívásokat és lehetőségeket jelent a női sportolók számára a karriertervezés a sport világában?

- Hogyan lehet ösztönözni a női sportolókat, hogy ne csak sportolói karriert tervezzék, hanem aktívan részt vegyenek a sportvezetésben vagy más szakmai területeken?

- Milyen példák vannak a sikeres női sportolók karriertervezéséről, akik a pályafutásukat a sport után más területen is folytatták?

- Milyen módon lehet a női sportolókat felkészíteni a karrierjük utáni élethez, és hogyan lehet támogatni őket az átmenetben?

- Milyen kihívásokkal szembesülnek a női sportolók az anyaság és a sportkarrier összeegyeztetése során?

- Milyen jó példákat láthatunk a női sportolókról, akik sikeresen egyensúlyozzák az anyaságot és a sportkarriert, és milyen tanulságokat hozhatunk ezekből az esetekből?

- Milyen hatással lehet az anyaság a női sportolók motivációjára, teljesítményére és hosszú távú terveire a sportban?

Víziónk

A Sport Forum Hungary nem egyszeri rendezvény, célunk és jövőképünk, hogy a Sport Forum Hungary-t 5 éven belül olyan nemzetközileg is elismert rendezvénnyé és márkává építsük fel, ami minden évben megrendezésre kerül és nemcsak konferenciaként, hanem több napos expoként is teljeskörűen kiszolgálja az érdeklődők igényeit.

Támogatóink